Bwyta Cyfoes mewn Bwyty yn Wrecsam

Darganfyddwch Eich Hoff Fwyty Newydd​
white divider

Ble allwn ni fynd â chi

Green border

Bwciwch fwrdd

Bwydlenni

Oriau Agor

Cyffredinol

Dydd Llun
Ar gau

Dydd Mawrth
Ar gau

Dydd Mercher
12 – 3pm

Dydd Iau
12 – 4pm

Dydd Gwener
12 – 11pm

Dydd Sadwrn
12 – 11pm

Dydd Sul
12 – 6pm

Beth sy'n gwneud iâl mor arbennig?

white divider

Yma ym Mwyty iâl rydyn ni’n angerddol ynghylch creu profiad bwyta arbennig a rhagorol wrth ofalu am ei hamgylchedd.Gan ddefnyddio strategaeth o’r Fferm i’r Fforc Cymru ac Ewrop, rydym yn ffermio ein cig ein hunain, tyfu ein ffrwythau a’n llysiau ein hunain ac yn cynhyrchu ein cynnyrch llaethdy ein hunain gyda’n cydweithwyr yn Llaneurgain a fferm Llysfasi. Dim ond y dulliau coginio cyfoes gorau gaiff ei gynnig ym Mwyty iâl, gan ddefnyddio cynnwys cartref ac wedi ei brynu’n lleol.

Receive the latest news

Subscribe To Our Monthly Newsletter