Darganfod Rhagoriaeth:
Lle MaeAnsawdd Yn Cwrdd Â’r Plât

Yma ym Mwyty Iâl, rydym yn angerddol am greu profiad ciniawa rhagorol wrth ofalu am ein hamgylchedd.

Rydym yn defnyddio strategaeth O’r Fferm i’r Fforc Cymru ac Ewrop, ac yn ffermio ein cig, tyfu ein ffrwythau a’n llysiau, ac yn cynhyrchu ein cynnyrch llaeth ein hunain gyda’n cydweithwyr ar fferm Llysfasi a Llaneurgain.

Dim ond y bwydydd fwyaf cyfoes sydd ar gael ym Mwyty Iâl, sy’n cael eu creu gyda’n cynhwysion o Gymru sydd wedi’u tyfu yma a’u cael yn lleol.

Rydym bob amser yn chwilio am gynnyrch lleol o ansawdd uchel.

P’un a ydych chi’n fusnes newydd sbon neu’n un sydd wedi hen sefydlu, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cysylltwch â ni yn info@ialrestaurant.co.uk os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn un o’n cyflenwyr gwerthfawr.

Cadwch Fwrdd

Ein Cynhyrchwyr Cymreig.

Cadwch Fwrdd