Ymuno â ni am ginio

Bywiogwch eich amser cinio

Green border

I gael amser cinio difyr, dewch i Fwyty iâl. P’un a ydych chi’n cyfarfod â’ch ffrindiau i gael y newyddion diweddaraf dros y Sul neu’n cipio tamaid ysgafn gyda chydweithwyr, mae ein bwydlen yn cynnig dewis helaeth i chi.

Os ydych chi’n ymweld â ni rhwng oriau gwaith, bydd ein gweinyddwyr yn sicrhau eich bod chi’n cael eich bwyd mewn da bryd, ac rydyn ni’n addo na fyddwn byth yn cyfaddawdu ein gwasanaeth rhagorol, ansawdd eich bwyd na’ch profiad gyda ni.

Amseroedd Agor

Cinio
Pryd Nos
Bar

Dydd Llun
Ar gau
Ar gau

Dydd Mawrth
Ar gau
12 – 3pm

Dydd Mercher
Ar gau
12 – 3pm

Dydd Iau
5 – 8pm
12 – 11pm

Dydd Gwener
5 – 8pm
12 – 11pm

Dydd Sadwrn
5 – 8pm
12 – 11pm

Dydd Sul
Ar gau
12 – 3pm

Amseroedd Agor

Dydd Llun
Ar gau

Dydd Mawrth
12 – 3pm

Dydd Mercher
12 – 3pm

Dydd Iau
12 – 11pm

Dydd Gwener
12 – 11pm

Dydd Sadwrn
12 – 11pm

Dydd Sul
Ar gau

Bwydlen a Rhestr Prisiau

Green border

I ddechrau

Pris

Cawl y dydd
Gofynnwch i’ch gweinydd am fanylion

£4.00

Triawd caws gafr Cymru (HG) (C) (LI)
betys bach, cnau cyll wedi’u tostio a dresin betys

£4.50

Macrell â dil (HG) (C)
Emylsiwn dil, ciwcymbr  cywasgedig, leim

£5.00

Ffagots cig oen a grefi (HG)
Tatws stwnsh, purée pys a mint, nionod crisbin

£5.00

Y Prif Ddigwyddiad

Pris

Brisged cig eidion a sglodion (HG)
Jus cig eidion, purée nionod wedi’u carameleiddio a berw dŵr

£13.00

Ffiled benfras (HG)
Stiw chorizo a ffa gwyn, ffa gwyrdd, briwsion olewydd du

£12.00

Courgetti ffugbys y gwanwyn ac asbaragws (LI) (HG) (C)
Pesto cartref, caws Parma, dail roced, balsamig

£10.00

Seigiau ychwanegol

Pris

Sglodion wedi’u coginio deirgwaith
Wedi’u gweini â chloron a chaws Parma

£3.00

Cylchoedd nionod (HG) (LI)
Emylsiwn perlysiau, cennin syfi

£3.00

Brocoli coesyn tyner, sesame (C) (LI)

£3.00

Pwdin

Pris

Meringue lemwn (BHG) (C)
bisgeden almon lemwn, gel mafon

£4.50

Tarten caramel hallt Halen Môn (LI)
Hufen iâ ffa tonca, dil mêl

£5.00

Bwydlen y Plant

2 gwrs £8
3 gwrs £10

I ddechrau

Loli india corn ar y cobyn

Bara focaccaia garlleg

Prif Gyrsiau

Goujons pysgod a sglodion (BHG)
Pys gardd neu ffa pob

Peli cig a phasta
Caws Hafod gratiedig

Creu eich pitsa eich hun (LI)
Dewis o 2 dopin (ham, peperoni, pupurau, nionyn coch, madarch, caws)

Pwdinau

Browni siocled
Hufen iâ fanila, saws siocled

Toesenni bach
Saws siocled neu dip saws jam

Detholiad o hufen iâ Cymreig Mario (HG)
mefus, siocled, fanila

(Ll) Llysieuol (HG) Heb glwten
(BHG Bwyd heb glwten (C) Yn cynnwys cnau

Nid yw pob alergen wedi’i nodi ar y fwydlen. Rhowch wybod i aelod o’r tîm am eich gofynion dietegol fel y gallwn eich helpu orau gyda’ch dewis.

Alergenau Bwyd
Trafodwch eich gofynion gyda’n staff cyn archebu

Gofynion Dietegol
Rydym yn gallu darparu ar gyfer pob gofynion dietegol, ond bydd angen i ni gael gwybod ymlaen llaw ar gyfer rhai seigiau.

Ydych chi eisiau archebu bwrdd rŵan

Allwn ni ateb unrhyw gwestiynau?

white divider

Dyma sut allwch chi gysylltu â ni

Ffoniwch

01978 548 818

Dod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

I ble allwn ni fynd â chi rŵan?

Green border