Ymuno â ni am bryd nos

Cael pleser gyda rhywbeth gwahanol

Green border

Dewch i ymuno â ni i fwynhau prydau sydd wedi’u creu gyda’r cynhwysion Cymreig gorau, p’un a yw’n saig wedi’i seilio ar blanhigion, pysgod wedi’u dal yn ffres neu rywbeth o’r gridyll, rydym yn siŵr y bydd eich blaswyr yn cytuno nad yw bwyta gyda ni yn eich siomi.

Yn ogystal â chynnig y profiad bwyta gorau, o ffynonellau lleol, rydym ni yma ym Mwyty iâl yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth sylwgar, rhestr diodydd helaeth a’n lle modern, bywiog. Mae’r rhain i gyd gyda’i gilydd yn siŵr o wneud eich profiad gyda ni yn un cofiadwy.

Amseroedd agor argyfer pryd nos

Ginio
Bar

Dydd Llun
Ar gau
Closed

Dydd Mawrth
Ar gau
12 – 3pm

Dydd Mercher
Ar gau
12 – 3pm

Dydd Iau
5 – 8pm
12 – 11pm

Dydd Gwener
5 – 8pm
12 – 11pm

Dydd Sadwrn
5 – 8pm
12 – 11pm

Dydd Sul
Ar gau
12 – 3pm

Amseroedd agor argyfer pryd nos

Dydd Llun
Ar gau

Dydd Mawrth
Ar gau

Dydd Mercher
Ar gau

Dydd Iau
5 – 8pm

Dydd Gwener
5 – 8pm

Dydd Sadwrn
5 – 8pm

Dydd Sul
Closed

Bwydlen a Rhestr Prisiau

Green border

I ddechrau

Pris

Triawd caws gafr Cymru
betys bach, cnau cyll wedi’u tostio a dresin betys

£2.50

Cawl y dydd
Gofynnwch i’ch gweinydd am fanylion

£4.50

Macrell â dil
Emylsiwn dil, ciwcymbr  cywasgedig, leim

£5.00

Triawd o fetys bach (HG)(LI) (C)
Caws gafr o Gymru, cnau cyll wedi’u crasu, dresin betys

£4.50

Stecen dartar o Gymru ar frioche cartref wedi’i dostio
Caws Perl Las, cloron y moch ffres o Gymru

£6.50

Ffagot cig oen a grefi (HG)

stwnsh tatws, stwnsh pys mintys a nionyn creisionllyd

£5.00

Y Prif Ddigwyddiad

Pris

Brisged cig eidion a sglodion (HG)
Jus cig eidion, purée nionod wedi’u carameleiddio a berw dŵr 

£13.00

Bola mochyn Pen y Lan (BHG)
Purée seleriac, bon bon pwdin gwaed, ffondant tatws, cavolo nero

£15.00

Ffiled benfras (HG)
Stiw chorizo a ffa gwyn, ffa gwyrdd, briwsion olewydd du

£12.00

Courgetti ffugbys y gwanwyn ac asbaragws (LI) (HG) (C)
Pesto cartref, caws Parma, dail roced, balsamig

£10.00

Seigiau ychwanegol

Pris

Macaroni a chaws Eryri (LI)
Briwsion bara Panko

£3.00

Sglodion wedi’u coginio deirgwaith
Wedi’u gweini â chloron y moch a chaws Parma

£3.00

Cylchoedd nionod (HG) (LI)
Emylsiwn perlysiau, cennin syfi

£3.00

Brocoli coesyn tyner, sesame
menyn lemwn

£3.00

Pwdin

Pris

Meringue lemwn (BHG) (C)
bisgeden almon lemwn, gel mafon

£4.50

Tarten caramel hallt Halen Môn (LI)
Hufen iâ ffa tonca, dil mêl

£6.00

Coffi a thoesenni (LI)
Toesenni bychan wedi’u gweini â panna cotta espresso cymysgedd arbennig iâl

£5.00

Bwydlen y Plant

2 gwrs £8
3 gwrs £10

I ddechrau

Loli india corn ar y cobyn

Bara focaccaia garlleg

Prif Gyrsiau

Goujons pysgod a sglodion (BHG)
Pys gardd neu ffa pob

Peli cig a phasta
Caws Hafod gratiedig

Creu eich pitsa eich hun (LI)
Dewis o 2 dopin (ham, pepperoni, pupurau, nionyn coch, madarch, caws)

Pwdinau

Browni siocled
Hufen iâ fanila, saws siocled

Toesenni bach
Saws siocled neu dip saws jam

Detholiad o hufen iâ Cymreig Mario (HG)
mefus, siocled, fanila

(Ll) Llysieuol (HG) Heb glwten
(BHG Bwyd heb glwten (C) Yn cynnwys cnau

Nid yw pob alergen wedi’i nodi ar y fwydlen. Rhowch wybod i aelod o’r tîm am eich gofynion dietegol fel y gallwn eich helpu orau gyda’ch dewis.

Alergenau Bwyd
Trafodwch eich gofynion gyda’n staff cyn archebu

Gofynion Dietegol
Rydym yn gallu darparu ar gyfer pob gofynion dietegol, ond bydd angen i ni gael gwybod ymlaen llaw ar gyfer rhai seigiau.

Ydych chi eisiau archebu bwrdd rŵan

Allwn ni ateb unrhyw gwestiynau?

white divider

Dyma sut allwch chi gysylltu â ni

Ffoniwch

01978 548 818

Dod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

I ble allwn ni fynd a chi rŵan?

Green border