Ymunwch â ni yn y bar i gael byrbrydau

blas ysgafnach o iâl

Green border

Os ydych chi’n teimlo fel mwynhau noson ym Mwyty iâl, ond eich bod chi’n chwilio am rywbeth ychydig yn ysgafnach, gallwch brofi’r awyrgylch wrth edrych ar ein bwydlenni diodydd a dewis y byrbryd bar perffaith, pob un wedi’i wneud o gynhwysion o ffynonellau ffres.

Bydd staff ein bar wrth law i sicrhau mai’r cyfan y bydd rhaid i chi ei wneud yw ymlacio a mwynhau eich noson

Amseroedd Agor y Bar Byrbrydau

Byrbrydau Bar
Bar

Dydd Llun
Ar gau
Ar gau

Dydd Mawrth
Ar gau
12 – 3pm

Dydd Mercher
Ar gau
12 – 3pm

Dydd Iau
6 – 9pm
12 – 11pm

Dydd Gwener
6 – 9pm
12 – 11pm

Dydd Sadwrn
6 – 9pm
12 – 11pm

Dydd Sul
Ar gau
12 – 3pm

Amseroedd Agor y Bar Byrbrydau

Dydd Llun
Ar gau

Dydd Mawrth
Ar gau

Dydd Mercher
Ar gau

Dydd Iau
6 – 9pm

Dydd Gwener
6 – 9pm

Dydd Sadwrn
6 – 9pm

Dydd Sul
Ar gau

Bwydlen a Rhestr Prisiau

Green border

Tameidiau Ysgafn

Pris

Rhôl selsig cartref
wedi’i weini â saws brown a berw dŵr

£4.00

Wy selsig chorizo
wedi’i weini â crème fraîche mwstard a mêl, berw dŵr a nionod picl

£4.00

Creision cartref (Ll)
Wedi’u gweini gyda dip creme fraiche fraiche sur a chennin syfi

£2.00

Crafiadau porc cartref (HG)
Dip saws afal

£3.00

Rhôl selsig madarch gwyllt a garlleg (FE)
wedi’i weini â chatwad tomato cartref a dail roced

£3.00

Brechdanau (Wedi’u gweini â salad)

Pris

Brechdan wedi’i dostio â chaws Snowdonia Truffle Trove (Ll)
wedi’i weini gyda siytni nionyn coch

£5.50

Brechdan surdoes bysedd pysgod
wedi’i weini gyda saws tartar

£5.50

Ciabatta cig eidion a grefi Cymreig

£6.50

Bara croyw falafel sbeislyd (LI)
Hwmws pupur coch, roced a dresin iogwrt

£5.50

Ychwanegwch sglodion neu gawl

£2.00

(Ll) Llysieuol (HG) Heb glwten (FE) Fegan
(BHG) Bwyd heb glwten (C) Yn cynnwys cnau

Mae’r holl frechdanau ar gael heb glwten (BHG).

Nid yw pob alergen wedi’i nodi ar y fwydlen. Rhowch wybod i aelod o’r tîm am eich gofynion dietegol fel y gallwn eich helpu orau gyda’ch dewis.

Alergenau Bwyd
Trafodwch eich gofynion gyda’n staff cyn archebu

Gofynion Dietegol
Rydym yn gallu darparu ar gyfer pob gofynion dietegol, ond bydd angen i ni gael gwybod ymlaen llaw ar gyfer rhai seigiau.

Ydych chi eisiau archebu bwrdd rŵan

Allwn ni ateb unrhyw gwestiynau?

white divider

Dyma sut allwch chi gysylltu â ni

Ffoniwch

01978 548 818

Dod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

I ble allwn ni fynd â chi rŵan?

Green border