Bwyta Bwyd Nadoligaidd ym Mwyty Iâl

Mae’n gyfnod o fwyta, yfed a bod yn llawen, felly dathlwch y Nadolig yn Wrecsam eleni ym Mwyty Iâl.

Os ydych chi’n cynllunio cyfarfod â theulu, neu barti gyda ffrindiau neu gydweithwyr, cymerwch gip ar ein bwydlen Ffair Nadolig blasus; yn berffaith ar gyfer cyfnod mwyaf hyfryd y flwyddyn. 

Cymerwch gip ar ein bwydlen Nadolig a’n opsiynau bwyta rŵan a chynlluniwch eich ymweliad…mae’n siŵr o’ch gwneud i deimlo’n llawen a llon.

Bwydlen Nadolig Set – Amser Cinio

Dau Gwrs - £20
Tri Chwrs - £24

Cawl seleriac rhost (Fe, c, dga)

Wedi’i garneisio â chloronen, cneuen gollen rost a bara surdoes

Eog wedi’i gochi â betys (dga)
Wedi’i weini â gel oren, salad ffenigl wedi’i biclo, olew perlysiau a croute

Twrci Nadolig rhost gyda’r trimins i gyd (dga)
Wedi’i weini â thatws rhost, moron a phanas, ysgewyll mewn saws hufennog, soch mewn sach a greifi

Parsel ffilo madarch gwyllt rhost (Fe)
Wedi’i weini â thatws rhost, moron a phanas, ysgewyll mewn saws hufennog a jus llysiau

Penfras wedi’i rostio mewn padell
Wedi’i weini â gnocchi, llysiau tymhorol rhost a dresin pesto

 

Cacen Gaws Gwirod Hufen Cymreig Merlyn (ll)
Wedi’i weini â chlementin dros olosg a hufen ia siocled

Pwdin Nadolig Cartref (dga)
Wedi’i weini â saws brandi a llugaeron

Detholiad o Gawsiau Cymreig (dga)
Wedi’i weini â siytni aeron drain duon a mwyar, seleri, grawnwin, cwins a chracers

£3.50 atodol

Bwydlen Nadolig – Gyda’r Nos

Cawl seleriac wedi’i rostio (Fe, c, hg-a)
Gyda garnais cloronen a chnau cyll wedi’u rhostio a bara surdoes(6) 

Eog wedi’i gochi gyda Betys (hg-a)
Wedi’i weini gyda gel oren, salad ffenigl wedi’i biclo, olew perlysiau, crwst(8)

Terîn baedd gwyllt (hg-a)
Wedi’i weini gyda jam ceirios a surdoes wedi’i dostio(9)

Moron wedi’u cochi gyda Betys (fe, hg-a)
Wedi’i weini gyda gel oren, salad ffenigl wedi’i biclo, olew perlysiau, crwst(6)

Tarten madarch gwyllt a chaws gafr (ll)
Wedi’i gweini gyda dail gyda dresin, clorone(7.5)

Sgolopiau wedi’u ffrio (hg)
Wedi’u gweini gyda purée pannas sbeislyd, pancetta trealy farm a dresin lemon a chaprau(12)

Cig carw (hg)
Wedi’i weini gyda thatws dauphinoise, purée brocoli, sibolsyn wedi’i losgi, brocoli coesyn tynnes a jus siocled(22)

Rag o gig oen gyda chrwst cnau pistasio
Wedi’i weini â thatws stwnsh hufennog, purée moron, bresych savoy, saws cig oen(21)

Twrci Rhost y Nadolig gyda’r holl drimins (hg-a)
Wedi’i weini gyda thatws rhost, moron a phannas, ysgewyll hufennog, soch mewn sach a grefi(16)

Parsel ffilo rhost madarch gwyllt (Fe)
Wedi’i weini gyda thatws rhost, moron a phannas, ysgewyll hufennog a jus llysiau(15)

Maelgi wedi’i rostio (c, hg)
Wedi’i lapio mewn bacwn brith pen y lan porc, cnau castan wedi’u rhostio, ysgewyll mewn saws vierge, tatws parmentier wedi’u gorffen gyda dresin oren a llygaeron(20)

Cacen Gaws Merlyn Cymreig (ll)
Wedi’i gweini gyda chlementin wedi’i losgi, hufen iâ siocled (Ll)(7)

Pwdin Nadolig taffi blasus
Wedi’i weini gyda saws taffi caramel hallt a hufen iâ fanila(6.5)

Crème brûlée sinsir (ll)
Wedi’i weini gyda bisged sinsir(7)

Pavlova y goedwig ddu (fe, hg)
Wedi’i weini gyda cheirios wedi’u socian mewn alcohol a saws, ganache siocled tywyll(7.5)

Dewis o gawsiau Cymreig
Wedi’i weini gyda chatwad eirin surion bach a mafon duon, seleri, grawnwin, cwins a chraceri(10)

Blodfresych caws (3.5)

Soch mewn sach (3.5)

Tatws rhos t crimp (3.5)

Moron a phannas wedi ’u rhos tio mewn mêl (3.5)

Christmas menu: student takeover
(available on Mondays and Tuesdays)

Three Courses - £19.50
DEPOSIT AND PRE-ORDER REQUIRED FOR ALL BOOKINGS.

Christmas Parma Ham Salad
with compressed watermelon, toasted walnuts  & honey dressing

Roasted Winter Vegetable Puree Soup (v)
with herb croutons 

Snowdonia Welsh Bomber Cheese and Leek Tartlet (v)
with a festive chutney dressing 

Traditional Christmas Turkey (df)
served with all the trimmings & pan gravy 

Sustainably Sourced Pan Fried Fish Fillet (gf)
with crushed potatoes, tomato – chive butter sauce 

Slow Cooked Pork Medallion
with smoked bacon mash, apple and sage jus

Sweet Potato and Butternut Squash Gratin (v,n)
with
a pecan, chestnut and herb crumble 

Pear and Almond Tart
with baileys cream

Madagascan Vanilla Bean and Strawberry Panna Cotta
topped with a mixed spice granola

Christmas Pudding
with brandy sauce

Mincemeat Slice

bwciwch eich bwrdd

Nid yw’r holl alergenau wedi’u nodi ar y fwydlen.

Rhowch wybod i aelod o’r tîm am eich gofynion deietegol fel y gallwn eich helpu orau gyda’ch dewis.

Alergeddau bwyd

Siaradwch ag aelod o staff am eich anghenion cyn dewis eich bwyd.

Gofynion deietegol

Gallwn ddarparu ar gyfer yr holl ofynion dietegol, ond ar gyfer rhai seigiau bydd angen i ni gael gwybod ymlaen llaw.

Allwn ni ateb unrhyw gwestiynau?

white divider

Dyma sut allwch chi gysylltu â ni

Ffoniwch

01978 548 818

Dod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol