Tretiwch Eich Hun I'r Profiad Ciniawa Gyda'r Nos Gorau Yn Yr Arda;

Rydym yn cynnig cuisine o’r Fferm i’r Fforc Cymreig ac Ewropeaidd ardderchog, gyda detholiad gwych o brydau awthentig i dynnu dŵr o’ch dannedd.

Os treuliwch chi noson gyda ni, bydd ein bwyd bendigedig nid yn unig yn gwneud i chi godi’r ffôn a bwcio bwrdd gyda ni eto ond bydd ein hawyrgylch groesawgar a hamddenol, ynghyd â’n staff clên a fydd yn gwneud unrhyw beth i sicrhau eich bod yn cael yr amser gorau posibl, yn rhoi profiad diguro i chi.

Bwydlen Gyda'r Nos

SURDOES BECWS IÂL (LL) (£4)
Bara surdoes triog du wedi ei weini gyda menyn wedi’i feithrin Daisy Bank a menyn cennin syfi

CREISION CARTREF (HG, LL) (£3.50)
Creision halen a finegr cartref wedi eu gweini gyda dip hufen sur a chennin syfi

 

CAWL Y DYDD (HG-A) (£5.50)
Wedi’i weini gyda surdoes cartref iâl, gofynnwch i’ch gweinydd am fanylion

ASBARAGWS (HG) (£7)
Asbaragws dyffryn Gwy, ham sych Trealy Farm wedi eu gweini gyda saws Hollandaise ac wy wedi’i ledferwi

HWYADEN (C) (£7)
Gyoza hwyaden wedi eu gweini gyda saws pys cnau sbeislyd

SALAD TOMATO TREFTADAETH (HG, LL) (£6)
Salad tomato treftadaeth, caws Fedw, saws balsamig mafon Happy Hedgehog, basil

MACRELL (HG) (£8)
Macrell â dil wedi ei gweini gyda ciwcymbyr cywasgedig, leim a llaeth enwyn

CIG OEN (HG) (£7)
Ffagot cig oen wedi ei weini gyda thatws stwnsh, purée pys a mint a nionod crimp

PORC (HG) (16)
Tyner-lwyn porc, dauphinoise caws glas Trefaldwyn, purée seleriac, brocoli coesyn tyner a jus gwin coch

BRISGED (HG) (19)
Brisged cig eidion gyda sglodion wedi’u coginio deirgwaith a saws gwin coch, tomato, purée nionod a berw dŵr

BYRGYR (16)
Byrgyr 6oz cig eidion o Gymru gyda chaws aeddfed, letys, tomato a relish wedi ei weini mewn bynsen brioche gyda chylch nionod, colslo a sglodion tenau

RICOTA (LL) (15)
Garlleg gwyllt, sbigoglys a girella ricota, caws Parma a saws tomato

PYSGODYN Y DYDD (POA)
Gofynnwch i’ch gweinydd am fanylion

COURGETTI (LL, C) (15)
Courgetti gyda pesto, brocoli coesyn tyner, ffa edamame, caws Parma, almonau a saws balsamaidd

POSSET LEMWN (LL, HG) (£6)
Posset lemwn, mafon, darnau meringue

BROWNIE IAL (£6)
Browni Iâl, hufen iâ fanila a diliau mêl

PANNACOTTA (HG) (£7)
Panna cota camomeil, diliau mêl ffres a hufen iâ mêl

PWDIN REIS (C, FE) (£7)
Pwdin reis cnau coco, naddion cnau coco, sesame a menyn cnau pys

PWDIN TAFFI (C) (£7)
Pwdin taffi, saws cyflaith menyn, hufen tolch

TATWS STWNSH (LL, HG) (£4)
Tatws stwnsh garlleg hufennog Iâl

CYLCHOEDD NIONOD (LL) (£4)
Cylchoedd nionod mewn briwsion bara, caws Parma

BRESYCH (£4)
Cabets crych hufennog gyda pancetta

CADWCH FWRDD

Ffoniwch ni ar 01978 548818 gydag unrhyw gwestiynau dietegol, yn ogystal â rhoi gwybod i aelod o’r tîm am eich gofynion dietegol wrth gyrraedd er mwyn i ni allu eich helpu i wneud y dewis gorau.

Gwybodaeth am Alergenau

(Ll) Llysieuol
(DG) Diglwten
(DGA) Diglwten Ar Gael
(C) Yn Cynnwys Cnau

Alergeddau bwyd
Cyn archebu, siaradwch â’n staff am eich gofynion.

Gofynion dietegol
Gallwn ddarparu ar gyfer pob gofyniad dietegol, ond ar gyfer rhai prydau bydd angen i ni gael gwybod amdanynt o flaen llaw.

Allwn ni ateb unrhyw gwestiynau?

white divider

Dyma sut allwch chi gysylltu â ni

Ffoniwch

01978 548 818

Dod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol