Dewch i brofi'r swper Dydd San Ffolant fwyaf rhamantus yn Wrecsam

Dewch i ddathlu eich cariad ar Ddydd San Ffolant gyda swper rhamantus i ddau ym Mwyty Iâl yn Wrecsam.

Bydd y noson yn siŵr o blesio eich anwylyd, gyda bwyd blasus, gwin o’r ansawdd gorau ac awyrgylch clyd.

Mae ein bwydlen yn cynnwys amrywiaeth o brydau moethus, sy’n berffaith ar gyfer noson o ddathlu a thretio eich hun.

Gadewch i ni eich helpu chi i gael Dydd San Ffolant i’w gofio, cadwch fwrdd heddiw a dewch i brofi noson o gariad a rhamant.

Bwydlen Flasu Blasau'r Gaeaf

£45 y Pen
Wedi'i gweini ar 14 Chwefror

Nionyn a Theim
Sgon caws Black Bomber Snowdonia wedi’i weini ar veloute nionod wedi’u carameleiddio a theim (ll)

Madarch
Madarch trompette du a madarch gaeafol gyda grawn orzo. Gyda digonedd o gloron Cymreig du a pharmesan (ll)

Bass
Bass Porthcawl wedi’i ffrio mewn padell a llysiau gwyrdd gaeafol. Wedi’i weini gyda saws menyn bara lawr (dg)

Asen Fer a Mêr
Asen fer Gymreig wedi’i brwysio’n araf mewn coffi Wrexham Bean. Wedi’i gweini gyda thatws stwnsh hufenog, dail cavolo a bon bon mêr wedi’i ffrio. Gyda just coffi

Siocled a Sinsir
Hufen iâ siocled cartref gyda briwsion bisged sinsir a malws melys sinsir

Gellygen
Gellygen wedi’i photsio mewn seren anise wedi’i charameleiddio gyda chrwst melys a’i gweini gyda hufen iâ ffa tonka hufennog (ll)

Peli Siocled
Hufen Cymreig Merlyn a Siocled Dwbl, gyda phowdr coco (ll)

Cadwch fwrdd

Oriau Agor

Cyffredinol

Dydd Llun
Ar gau

Dydd Mawrth
12 – 2pm

Dydd Mercher
12 – 4pm

Dydd Iau
12 – 4pm

Dydd Gwener
12 – 11pm

Dydd Sadwrn
12 – 11pm

Dydd Sul
12 – 6pm

Allwn ni ateb unrhyw gwestiynau?

white divider

Dyma sut allwch chi gysylltu â ni

Ffoniwch

01978 548 818

Dod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol