Polisi Cwcis Coleg Cambria

Polisi Cwcis Coleg Cambria

Green border

Polisi Cwcis Coleg Cambria

Rydym yn defnyddio cwcis i bersonoli cynnwys a hysbysebion, i ddarparu nodweddion cyfryngau cymdeithasol ac i ddadansoddi ein traffig. Rydym hefyd yn rhannu gwybodaeth am eich defnydd o’n gwefan gyda’n partneriaid cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu a dadansoddeg.

Cwcis Hollol Angenrheidiol

Mae’r cwcis hyn yn angenrheidiol er mwyn i’r wefan weithredu ac ni ellir eu diffodd yn ein systemau. Fel arfer, dim ond mewn ymateb i gamau a wnaed gennych chi sy’n gyfystyr â chais am wasanaethau y caiff rhain eu gosod, megis gosod eich dewisiadau preifatrwydd, mewngofnodi neu lenwi ffurflenni.
Gallwch osod eich porwr i rwystro neu’ch rhybuddio am y cwcis hyn, ond wedyn efallai na fydd rhai rhannau o’r wefan yn gweithio. Nid yw’r cwcis hyn yn storio unrhyw wybodaeth sy’n gallu adnabod pobl yn bersonol.

Cwcis Perfformiad

Mae’r cwcis hyn yn ein galluogi i gyfrif ymweliadau a ffynonellau traffig fel y gallwn fesur a gwella perfformiad ein gwefan. Maent yn ein helpu i wybod pa dudalennau yw’r rhai mwyaf poblogaidd a’r rhai lleiaf poblogaidd a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas y wefan.
Mae’r holl wybodaeth y mae’r cwcis hyn yn ei chasglu yn cael ei chydgasglu ac felly’n ddienw. Os na fyddwch yn caniatáu’r cwcis hyn ni fyddwn yn gwybod pryd yr ydych wedi ymweld â’n gwefan, ac ni fyddwn yn gallu monitro ei pherfformiad.

Cwcis Swyddogaethol

Mae’r cwcis hyn yn caniatáu’r wefan i ddarparu gwell swyddogaethau a phersonoli, megis fideos a sgwrsio byw. Gall darparwyr trydydd parti yr ydym wedi ychwanegu eu gwasanaethau at ein tudalennau, osod y rhain. Os na chaniatewch y cwcis hyn, efallai na fydd rhai neu bob un o’r swyddogaethau hyn yn gweithredu’n gywir.
Mae’r cwcis hyn yn galluogi’r wefan i ddarparu gwell ymarferoldeb a phersonoli. Gallent gael eu gosod gennym ni neu gan ddarparwyr trydydd parti yr ydym wedi ychwanegu eu gwasanaethau at ein tudalennau.
Os na fyddwch yn caniatáu’r cwcis hyn yna efallai na fydd rhai neu bob un o’r gwasanaethau hyn yn gweithio’n iawn.

Cwcis Targedu

Gallai’r cwcis hyn gael eu gosod ar draws ein gwefan gan ein partneriaid hysbysebu. Gallent gael eu defnyddio gan rai cwmnïau i adeiladu proffil o’ch diddordebau a dangos hysbysebion perthnasol i chi ar wefannau eraill.
Nid ydynt yn storio gwybodaeth bersonol uniongyrchol, ond maent yn seiliedig ar adnabod eich porwr a’ch dyfais rhyngrwyd yn unigryw. Os na fyddwch yn caniatáu’r cwcis hyn, byddwch yn gweld llai o hysbysebion targededig.

Rhagor o Wybodaeth

Eich Preifatrwydd

Pan fyddwch yn ymweld ag unrhyw wefan, gall storio neu adfer gwybodaeth ar eich porwr, ar ffurf cwcis yn bennaf. Gall y wybodaeth hon fod amdanoch chi, eich dewisiadau neu’ch dyfais ac fe’i defnyddir yn bennaf i wneud i’r wefan weithio fel rydych yn disgwyl iddi wneud. Fel arfer nid oes modd defnyddio’r wybodaeth hon i’ch adnabod chi’n uniongyrchol, ond gall roi profiad mwy personol i chi o’r wefan.

Oherwydd ein bod yn parchu’ch hawl i breifatrwydd, gallwch ddewis peidio â chaniatáu rhai mathau o gwcis.