Y Siop Goffi

Croeso cynnes

P’un a ydych chi’n chwilio am ginio hamddenol, neu fachu tosti sydyn, neu bod angen trît melys arnoch chi, mae’n siwr y bydd yr hyn y bydd ei eisiau arnoch chi ar gael yn Siop Goffi iâl!

Yn syml, rydym yn angerddol am weini’r cynhyrchion gorau; o fara wedi’i bobi yn ffres, paninis a baguettes wedi’u llenwi â danteithion sawrus lleol, i gacennau cartref a theisennau. Nid oes angen archebu, dewch i ymweld â ni o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 3pm.

Amseroedd Agor

Dydd Llun
8am – 3pm

Dydd Mawrth
8am – 3pm

Dydd Mercher
8am – 3pm

Dydd Iau
8am – 3pm

Dydd Gwener
8am – 3pm

Dydd Sadwrn
AR GAU

Dydd Sul
AR GAU

Amseroedd Agor

Dydd Llun
8am – 3pm

Dydd Mawrth
8am – 3pm

Dydd Mercher
8am – 3pm

Dydd Iau
8am – 3pm

Dydd Gwener
8am – 3pm

Dydd Sadwrn
AR GAU

Dydd Sul
AR GAU

Bwydlen a Rhestr Prisiau

Danteithion

Pris

Croissants

£1.40

Croissants almon

£1.50

Pain au raisins

£1.40

Pain au chocolat

£1.50

Rhôl selsig

£2.00

Ŵy selsig a phwdin gwaed

£2.00

Toesenni

£1.60

Brownis

£1.50

Cwcis

£0.80

Teisen gaws

£2.20

Rocky road

£1.60

Pastai porc

£2.00

Pastel da nata

£0.80

Brechdanau deli

Pris

Cibatta ham a chaws

£3.00

Cibatta tomato, mozzarella a pesto

£3.00

Cibatta cyw iâr a chorizo gyda mayonnaise mwstard

£4.00

Bagel caws hufen eog mwg

£4.00

Bagel pastrami cig eidion Cymru, picl dil a mwstard

£4.00

Focaccia llysiau rhost, caws gafr Cymru a pesto

£3.50

Creision Cymru

£1.00

Bara

Pris

Bagel surdoes

£0.50

Baguette

£1.00

Focaccia

£1.30

Ciabatta

£1.40

Torth surdoes

£1.60

(Ll) Llysieuol (HG) Heb glwten
(BHG Bwyd heb glwten (C) Yn cynnwys cnau

Nid yw pob alergen wedi’i nodi ar y fwydlen. Rhowch wybod i aelod o’r tîm am eich gofynion dietegol fel y gallwn eich helpu orau gyda’ch dewis.

Alergenau Bwyd
Trafodwch eich gofynion gyda’n staff cyn archebu

Gofynion Dietegol
Rydym yn gallu darparu ar gyfer pob gofynion dietegol, ond bydd angen i ni gael gwybod ymlaen llaw ar gyfer rhai seigiau.

Allwn ni ateb unrhyw gwestiynau?

white divider

Dyma sut allwch chi gysylltu â ni

Ffoniwch

0300 303 0007

e-bost

info@ialrestaurant.co.uk

Dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Neu gallwch lenwi'r ffurflen isod

Edrychwch o'ch cwmpas