Dathliadau ac Achlysuron Teuluol

Green border

Dewch â’ch anwyliaid ynghyd a chreu atgofion bythgofiadwy ym Mwyty iâl. Ydych chi eisiau dathlu pen-blwydd, cael teulu ynghyd, neu trafod y newyddion diweddaraf gyda’ch ffrindiau? Gallwn addasu ein lleoedd digwyddiadau hyfryd i fod yn addas ar gyfer unrhyw achlysur, p’un a ydych chi’n gwahodd 7 neu 70 o westeion.

Dewch draw i’n gweld ni neu trefnwch i weld y lle drosoch chi eich hun, a gadewch i ni eich ddangos sut fyddwn ni’n gwireddu eich dathliad yn fyw. Rhannwch y diwrnod penodol hwnnw gyda’r bobl rydych chi’n eu caru fwyaf, wrth i’n tîm gwasanaethgar eich diwallu gyda’r bwyd lleol mwyaf blasus. ‘Does unman gwell i gynnal digwyddiad penodol nag ym Mwyty iâl.

Ydych chi eisiau archebu bwrdd rŵan?

Ffoniwch
01978 548818

Allwn ni ateb unrhyw gwestiynau?

white divider

Dyma sut allwch chi gysylltu â ni

Ffoniwch

01978 548 818

Dod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

I ble allwn ni fynd â chi rŵan?

Green border

Ciniawa
preifat

Cynadledd a Llogi Ystafell

Rhwydweithio
Busnes