Cynadledd a Llogi Ystafell

Green border


Ym Mwyty iâl, rydym yn cynnig lleoliad perffaith ar gyfer digwyddiadau yn amrywio o unrhyw beth o gyfarfod bwrdd i gynhadledd. Gall ein lleoliad eang a hyblyg gynnwys nifer o wahanol gynlluniau, gyda lle ar gyfer nifer fawr o westeion. Beth bynnag yw eich anghenion, bydd ein tîm ymroddedig yn sicrhau bod eich profiad yn un rhwydd.

Mae gennym ddewisiadau bwydlen i ddarparu ar gyfer eich holl anghenion, o fyrbrydau, saladau a phaninis, i bryd tri chwrs. Mae te, coffi a danteithion melys yn siŵr o helpu i’ch cadw’n effro trwy gydol y dydd! Bydd ein tîm yn sicrhau bod popeth yn rhedeg yn ddi-drafferth, o WiFi perffaith i luniaeth gwych.

Ydych chi eisiau archebu bwrdd rŵan?

Ffoniwch
01978 548818

Allwn ni ateb unrhyw gwestiynau?

white divider

Dyma sut allwch chi gysylltu â ni

Ffoniwch

01978 548 818

Dod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

I ble allwn ni fynd â chi rŵan?

Green border

Ciniawa
preifat

Rhwydweithio
Busnes

Dathliadau a Digwyddiadau teuluol