Y CINIO DYDD SUL GORAU YN WRECSAM

Os ydych chi’n chwilio am y cinio dydd Sul gorau yn Wrecsam, Bwyty Iâl ydy’r lle i chi!

Beth bynnag rydych chi’n ei alw – cinio rhost neu ginio dydd Sul, dyma ein hoff adeg o’r wythnos.

Ar gael bob dydd Sul, ein cinio rhost blasus ydy’r ffordd berffaith o ddod â’r penwythnos i ben ac ateb y cwestiwn ‘ble mae’r cinio dydd Sul gorau agosaf ata’i?’

Er mwyn darparu ar gyfer pawb, mae Bwyty iâl hefyd yn cynnig dewis blasus i lysieuwyr.

Bwydlen Dydd Sul

2 gwrs - £20.00
3 chwrs - £23.00

Focaccia (3.5)

Cnau (3.5)

Creision (3.5)

Cawl y Dydd 

Wedi’i weini gyda rholyn bara cartref

Cacennau Pysgod Cartref
Wedi’u gweini gyda salsa tomato a tsili , salad dail bach a leim wedi’i losgi

Hwmws Pwmpen Cnau Menyn  (FE, DGA)
Wedi’i weini gyda chnau cyll wedi’u tostio, zaatar a darnau o surdoes wedi’u tostio

Carpaccio Fferm Trealy
Wedi’i weini gyda chaprys, llysiau bach wedi’u piclo, salad dail bach a vinaigrette  (DG)

Cig Eidion Rhost
Wedi’i weini gyda thatws rhost, purée moron, llysiau tymhorol rhost, llysiau gwyrdd, pwdin Swydd Efrog enfawr a grefi

Cinio Rhost y Dydd
Wedi’i weini gyda thatws rhost, purée moron, llysiau tymhorol rhost, llysiau gwyrdd, pwdin Swydd Efrog enfawr a grefi

Cinio Rhost y Dydd Heb Gig
Wedi’i weini gyda thatws rhost, purée moron, llysiau tymhorol rhost, llysiau gwyrdd, pwdin Swydd Efrog enfawr a grefi (Ll)

Confit Morddwyd Cyw Iâr
Wedi’i gweini gyda spaetzle cartref a saws madarch hufennog a llysiau’r gaeaf

Hash Pupur, Nionyn a Ffa (Ll, DG)
Wedi’i weini gydag wy meddal wedi’i ffrio a llysiau’r gaeaf

Nduja Pupur Coch wedi’i Rostio
Wedi’i weini ar wely o couscous mawr sbeislyd, ffacbys, courgette a chaws Fedw Cymreig  (FEA)

Pysgodyn y Dydd
Gofynnwch i’ch gweinydd am fanylion

Mousse Siocled 
Wedi’i weini gyda mafon, hufen, briwsion bisged

Pwdin Taffi (Ll)
Wedi’i weini gyda saws taffi a hufen iâ fanila

Treiffl Aeron y Gaeaf (DGA)
Treiffl cartref gyda haenau o  fwyar duon, cwstard, sbwng, jeli mafon, hufen chantilly

Coffi Wrexham Bean a browni (DGA, FEA)
Dewis o goffi wedi’i weini gyda darn o frowni

Brocoli coesyn tyner mewn cytew tempwra (4) (DGA) 

Moron sglein surop masarn (4) (DG)

Bresych crych hufennog a phancetta (4) (DG)

Sglodion wedi’u coginio deirgwaith gyda chloron a chaws parmesan (4) (DG)

Blodfresych Caws (4)

Tatws Rhost (4)

CADWCH FWRDD

Ffoniwch ni ar 01978 548818 gydag unrhyw gwestiynau dietegol, yn ogystal â rhoi gwybod i aelod o’r tîm am eich gofynion dietegol wrth gyrraedd er mwyn i ni allu eich helpu i wneud y dewis gorau.

Gwybodaeth am Alergenau

(Ll) Llysieuol
(DG) Diglwten
(DGA) Diglwten Ar Gael
(C) Yn Cynnwys Cnau

Alergeddau bwyd
Cyn archebu, siaradwch â’n staff am eich gofynion.

Gofynion dietegol
Gallwn ddarparu ar gyfer pob gofyniad dietegol, ond ar gyfer rhai prydau bydd angen i ni gael gwybod amdanynt o flaen llaw.

Allwn ni ateb unrhyw gwestiynau?

white divider

Dyma sut allwch chi gysylltu â ni

Ffoniwch

01978 548 818

Dod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol